Kablar

kablar

Koaxialkabel är en tvåpolig elkabel, som i ett tvärsnitt är uppbyggd av en cirkulär metallisk ledare, mittledaren, omgiven av ett isolerande material, dielektrikum, som i sin tur är omgivet av ett ledande hölje, skärmen. Koppar eller tennbelagd koppar är vanliga ledarmaterial, och som isolator används ofta plast i billiga kablar eller teflon i dyrare och bättre, då isolatorn inte smälter då man löder fast koaxialkabelns ledare. Även luft eller skum används som dielektrikum.

Koaxialkablar används för att överföra radiofrekventa signaler, eftersom signalerna överförs som elektromagnetiska fält i isolatorn mellan mittledare och skärm. Kabelns uppbyggnad ger en god skärmning vilket innebär att det mesta av signalen stannar i kabeln och inte stör eller störs av annan elektronik. Dessutom ger god skärmning låga förluster. I praktiken får man inte perfekt skärmning på grund av icke-ideala material, och koaxialkablar finns med väldigt varierande kvalitet, diametrar och pris.

Läs hela broschyren om våra kablar här.