Vad gör vi?

Vår affärsidé

Emmlight ska i norra Europa erbjuda ett unikt produktsortiment tillsammans med kringtjänster inom belysningssegmentet. Det ska ske med högsta möjliga servicenivå, vilket innebär hög tillgänglighet, flexibilitet och snabbhet.